Negocjacje

NAZWA SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

LICZBA GODZIN

CEL EDUKACYJNY

Negocjacje - kluczowa kompetencja w sprzedaży, czyli jak pokazywać obiekcje i osiągać założone cele - forma zdalna

21-25.05.2020

Kalisz

8

Celem edukacyjnym szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie negocjacji. Uczestnik dowie się m.in. jak przygotować się do pierwszego spotkania i jak rozpocząć negocjacje. Pozna znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy, właściciele firm, kierownictwo wyższego i niższego szczebla.