O firmie

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która opiera się na wiedzy, kreatywności i doświadczeniu tych, którzy ją tworzą.

Od  18.12.2018  jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowej.

Nasz zespół posiada doświadczenie zawodowe ale także praktykę trenerską. Wśród szkoleniowców znajdują się kierownicy sklepów, managerowie projektów, ekonomiści, prawnicy. Oferta naszych szkoleń obejmuje bardzo szeroki zakres, są to m.in. szkolenia w zakresie sprzedaży, księgowości, fryzjerstwa, zarządzania a także z obsługi programów komputerowych takich jak np. Ms Excel wykorzystywany w branży sprzedażowej.

Każde nasze szkolenie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, dzięki ich identyfikacji i analizie.
Nasze szkolenia są nastawione na maksymalną efektywność.

Dzięki ewaluacji poszkoleniowej zleceniodawca dokładnie dowiaduje się, jakie efekty dały przeprowadzone przez nas szkolenia w zakresie satysfakcji, wiedzy jak i zmiany postaw na stanowisku pracy.

Nasze kursy mają realnie poprawić sposób funkcjonowania firmy, danego sklepu, biura księgowego czy salonu fryzjerskiego.

Dlatego pomagamy osiągać cele szkoleniowe za pomocą wykładów oraz warsztatowych zadań, które pobudzają do testowania kształtowanych kompetencji.

Prowadzimy szkolenia:

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne,
 • menedżerskie,
 • sprzedażowe,
 • księgowe,
 • szkolenia z doskonalenia umiejętności pracy na komputerze,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

Regulamin świadczenia usług do pobrania

Regulamin usług zdalnych do pobrania

Procedura reklamacji usługi rozwojowej realizowanej przez SNH Magdalena Kaźmierczak - Polowczyk

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  • zostaną spełnione założone cele szkolenia,
  • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma szkoleniowa),
  • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
  • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
  • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
 2. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:
  • uczestnicy szkolenia w pełni angażują się w proces kształcenia,
  • uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,
  • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
  • w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach EFS uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.
 3. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.
 4. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.
 5. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 8. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.
 10. Możliwe formy rekompensaty:
  • powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  • zniżka 50% na kolejne szkolenie
  • indywidualne konsultacje z trenerem
 11. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny

Formularz zgłoszenia skargi/reklamacji