Szkolenia

Wiemy, jak ważna jest edukacja i nieustanne poszerzanie kompetencji zawodowych. W szybko rozwijającym się świecie pełnym dynamicznych zmian, jedną z najbardziej znaczących kwestii dotyczących prowadzenia firmy jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla pracowników. Dzięki temu funkcjonowanie firmy staje się skuteczniejsze, a uczestnicy audytu wzbogaceni są o dodatkową świadomość własnych umiejętności, co wpływa na podejmowanie przez nich coraz to nowszych wyzwań. Naszym zadaniem jest pomoc w otrzymaniu dofinansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa klienta.

O dodatkowe środki mogą ubiegać się zarówno małe, jak i duże firmy. Potrafimy znaleźć najkorzystniejsze źródło zapewniające finansowanie szkoleń dla pracowników oraz opracować plan pozyskania funduszy. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków, a także kompletujemy dokumentację potrzebną, żeby otrzymać dofinansowanie do szkoleń. Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, które jak najlepiej sprostają zapotrzebowaniom naszych klientów. Mamy świadomość, że dofinansowanie szkolenia pracownika może korzystnie odmienić sposób funkcjonowania całej firmy na konkurencyjnym branżowym rynku.

Szkolenia prowadzimy w oparciu o metody warsztatowe - wykłady, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, dyskusje, odgrywanie ról, gry i symulacje. Trener dobiera właściwe metody szkoleniowe uwzględniając program, potrzeby uczestników i cele szkolenia. Aktywny udział w szkoleniu sprzyja zapamiętywaniu treści, dlatego stawiamy na przewagę praktyki nad teorią. Pracujemy w małych grupach pod czujnym okiem wykwalifikowanego trenera. Współpracujemy z praktykami wiedzy i trenerami z doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy szkoleń otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe, które są wsparciem podczas szkolenia a po zakończeniu pomagają odświeżyć zdobytą wiedzę. Ukończone szkolenie potwierdza certyfikat udziału w szkoleniu. Po każdym szkoleniu dokonujemy analizy jakości i poprawności przebiegu szkolenia stosując działania ewaluacyjne. 

Dofinansowanie do szkoleń:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Wspieramy Klientów w procesie szkolenia dofinansowane z UE?

Aby osoba prywatna mogła wziąć udział w szkoleniu finansowanym ze środków UE, musi spełniać określone wymogi. Najczęściej jest to zamieszkanie określonego województwa lub powiatu, a także odpowiedni wiek lub praca w danej branży. Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza (w ramach tzw. projektu) i zgłoszenie swojej kandydatury. W projektach skierowanych do osób indywidualnych możliwe jest do 100% dofinansowania z UE. Jednak w niektórych województwach wymagany jest 10% wkład własny. Instytucje organizujące szkolenia wychodzą z założenia, że brak odpłatności za szkolenia może prowadzić do braku systematyczności uczestników.Przedsiębiorstwa ze szkoleń dofinansowanych z UE korzystają na nieco innych zasadach. Maksymalne dofinansowanie, które mogą otrzymać z UE wynosi do 80%. Duże przedsiębiorstwa pokrywają 40% kosztów a małe 20%. W przypadku szkoleń specjalistycznych wysokość wkładu własnego jest jednak wyższa. Wnioski o dofinansowanie projektu szkoleniowego dla pracowników firmy przyjmuje się raz w roku w ramach konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioskodawcami mogą być zarówno osoby prywatne, firmy chcące szkolić swoich pracowników, jak i firmy szkoleniowe świadczące usługi szkoleniowe.

Wysokość dofinansowania

80% kosztów kształcenia w przypadku małych, średnich i dużych firm, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika

100% kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorcy, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika

Do udziału w projekcie zapraszamy sektor MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją Unii Europejskiej), które prowadzą swoją działalność na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego i mają możliwość w zależności od wielkości przedsiębiorstwa refundacji od 50 do 80% kosztów różnorodnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo.

Nawet DUŻE firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie!