Szkolenia księgowe

1. Planowanie zdarzeń gospodarczych - Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej
Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada aktualną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu optymalizacji finansowej i podatkowej Grupy Kapitałowej dotyczącą m.in. ryzyka podatkowego i bilansowego w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej i sposobów na ich ograniczenie. Uczestnik rozwinął także umiejętność wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią osobie szkolonej uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego. Uczestnik potrafi
dokonywać samooceny własnych kompetencji i doskonalił swoje umiejętności, wyznaczając dalsze kierunki rozwoju.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

2. Leasing, Kredyt I Faktoring. Leasing Operacyjny i Finansowy w ujęciu podatkowym i rachunkowości oraz kredyt i faktoring jako instrumenty finansowania działalności
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zagadnień leasingu w rachunkowości i prawie podatkowym. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami ujmowania leasingu operacyjnego i finansowego oraz m.in. z klasyfikacją umów leasingu.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

3. Polityka rachunkowości: zagadnienia księgowo – podatkowe wraz z obsługą oprogramowania Mała Księgowość dla biur rachunkowych
Polityka rachunkowości: zagadnienia księgowo – podatkowe wraz z obsługą oprogramowania Mała Księgowość dla biur rachunkowych.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

4. Mała księgowość w firmie wraz z elementami finansów.
Nabycie oraz utrzymanie wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie prawidłowego przygotowania, gromadzenia oraz archiwizacji dokumentów .Ponadto celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy na temat systemu podatkowego, oraz nabycia umiejętności konstruowania
biznes planu.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

5. Standardy księgowości komputerowej – praktyczne zajęcia z wykorzystaniem programu Comarch ERP optima oraz obsługa SODiR dofinansowania z PFRON
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat standardów księgowości komputerowej, a także nabycie umiejętności obsługi i profesjonalnej pracy księgowej w programie comarch

Szczegóły szkolenia do pobrania: