Szkolenia menadżerskie

1. Skuteczny menadżer – zarządzanie relacjami z klientami

Celem usługi jest poszerzenie kompetencji menadżerskich uczestników w obszarze zarządzania relacjami z klientami poprzez zbudowanie trwałych więzi z odbiorcami usług i produktów, zbudowanie lojalności klientów poprzez maksymalne dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb klienta. Celem szkolenia jest także poznanie przepisów prawnych oraz systemów informatycznych, które wspomagają proces gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji w dalszych kontaktach z klientami.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

2. Doradztwo indywidualne w zakresie finansowania, rozwoju, zarządzania oraz budowania strategii MŚP.

Nabycie oraz utrzymanie wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie kluczowych elementów zarządzania salonem fryzjersko - kosmetycznym. Nowoczesne trendy zarządzania w salonie fryzjersko - kosmetycznym.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

3. Zarządzanie zmianą - jak skutecznie zarządzać zmianą w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat skutecznych metod usprawniających wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie kadry menadżerskiej do wprowadzania tych zmian. Celem szkolenia jest także poznanie istotnych czynników, które decydują o powodzeniu w procesie zmian oraz sposobów radzenia sobie z obiekcjami i oporem pracowników, co wpłynie na obniżenie kosztów związanych z sytuacjami kryzysowymi i zwiększy zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

4. Jak skutecznie zarządzać małą firmą  (zarządzanie, finansowanie, marketing, sprzedaż jako główne płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstwa)

Poznanie technik skutecznego zarządzania mała firmą. Nabycie umiejętności z zakresu zarządzania,
finansowania, marketingu, sprzedaży

Szczegóły szkolenia do pobrania: