Skuteczny menadżer

Skuteczny menadżer – zarządzanie relacjami z klientami

Celem usługi jest poszerzenie kompetencji menadżerskich uczestników w obszarze zarządzania relacjami z klientami poprzez zbudowanie trwałych więzi z odbiorcami usług i produktów, zbudowanie lojalności klientów poprzez maksymalne dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb klienta. Celem
szkolenia jest także poznanie przepisów prawnych oraz systemów informatycznych, które wspomagają proces gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji w dalszych kontaktach z klientami.