Szkolenia fryzjerskie:

Oferta szkolenia

Instytucja szkoleniowa: SNH Magdalena Kaźmierczak-Polowczyk, NIP: 8272188298,

ul. Toruńska 1A, 62-800 Kalisz

Osoba do kontaktu: Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych Izabela Wikaryjczyk

Tel. 887 038 880

Tytuł szkolenia: Strzyżenie podstawowych czterech form fryzur z zastosowaniem siedmiu procedur strzyżenia we fryzjerstwie damskim.

Cel edukacyjny: Usługa pn., Strzyżenie podstawowych czterech form fryzur z zastosowaniem siedmiu procedur strzyżenia we fryzjerstwie damskim.” przygotowuje do samodzielnego wykonania strzyżeń damskich.

Program szkolenia:

Strzyżenia formy spójnej.

Strzyżenia formy stopniowanej.

Strzyżenia tzw. gradacji.

Strzyżenia formy wrastającej warstwowo.

Strzyżenia formy jednolitej warstwowo.

Omówienie zasad, kolejności i prawidłowego stosowania wszystkich procedur strzyżenia.

Strzyżenia na główkach treningowych – praca step by step pod okiem edukatora.

Podsumowanie.

Efekty uczenia:

W zakresie wiedzy uczestnik:

– zapozna się z teorią strzyżeń damskich,

– pozna zasady, kolejność prawidłowego stosowania wszystkich procedur strzyżenia

W zakresie umiejętności uczestnik nauczy się:

– strzyżenia formy spójnej,

– strzyżenia formy stopniowanej,

– strzyżenia tzw. gradacji,

– strzyżenia formy wrastającej warstwowo,

– strzyżenia formy jednolitej warstwowo,

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik będzie potrafił:

– obsługiwać na wysokim poziomie,

– budować relację z klientami,

Liczba godzin szkolenia: 17 (3h – teorii, 14h – praktyki)

Cena szkolenia grupowego (3-4) w naszym salonie w Poznaniu na ul. Limbowa 1 lub w siedzibie zainteresowanej firmy 3 000 zł brutto=netto *

Cena szkolenia indywidualnego w naszym salonie w Poznaniu na ul. Limbowa 1 lub w siedzibie zainteresowanej firmy/osoby 6 000 zł brutto=netto *

Po ukończeniu szkolenia zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat

 

Zwolnienie ze względu na art. 43, ust. 1, pkt. 29 lit c. ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018 r., poz. 2774 z późn. zm.), art. 69 a, art. 103 ust. 1 i art. 108 ust. 1 pkt 22j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)

Oferta szkolenia

Instytucja szkoleniowa: SNH Magdalena Kaźmierczak-Polowczyk, NIP: 8272188298,

ul. Toruńska 1A, 62-800 Kalisz

Osoba do kontaktu: Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych Izabela Wikaryjczyk

Tel. 887 038 880

Tytuł szkolenia: Stylove fryzjerstwo: upięcia z zastosowaniem wypełniaczy, tresek, siatki mgiełki oraz koloryzacje airtouch – szkolenie dla fryzjerów

Cel edukacyjny: Usługa pn. Stylove fryzjerstwo: upięcia z zastosowaniem wypełniaczy, tresek, siatki mgiełki oraz koloryzacje airtouch – szkolenie dla fryzjerów przygotowuje do samodzielnego wykonywania koloryzacji airtouch oraz upięć z zastosowaniem wypełniaczy.

Program szkolenia:

Koloryzacje AIRTOUCH

Najczęściej popełniane błędy przy zabiegu rozjaśniania włosów i ich korygowanie.

Jak uzyskać rozjaśnienie włosów z zachowaniem naturalnej podstawy?

Jak stworzyć delikatne, niewidoczne przejścia pomiędzy naturalnym odrostem a rozjaśnieniem?

Jak właściwie przygotować sekcje, separacje przed wykonaniem techniki Air Touch?

Kluczowe informacje i omówienie niezbędnych narzędzi, przyborów i aparatów do profesjonalnego wykonania zabiegu.

Jak połączyć technikę Air Touch z innymi technikami rozjaśniania włosów?

Ćwiczenia – zajęcia warsztatowe pod okiem edukatora.

Upięcia

Upięcie klasyczne z zastosowanie faktury nieaktywnej

Upięcie koktajlowe z zastosowaniem faktury aktywnej

Upięcie z zastosowaniem wypełniaczy 

Podsumowanie wiadomości.

Upięcia okazjonalne.

Upięcia wieczorowe

Upięcia ślubne.

Upięcia na główkach treningowych – praca step by step pod okiem edukatora.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

– uczestnik nabywa wiedzę jak prawidłowo projektować fryzurę

– uczestnicy charakteryzuje odcienie i sposoby farbowania dla uzyskania pożądanego efektu

W zakresie umiejętności:

– uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia upięcie z zastosowaniem wypełniaczy

– uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia upięć ślubnych, wieczorowych oraz okazjonalnych.

– uczestnicy samodzielnie wykonują koloryzację techniką AIRTOUCH

W zakresie kompetencji społecznych:

– uczestnik obsługuje na wysokim poziomie,

– uczestnik buduje relację z klientami,

Liczba godzin szkolenia: 27 (5h – teorii, 22h – praktyki)

Cena szkolenia grupowego (3-4) w naszym salonie w Poznaniu na ul. Limbowa 1 lub w siedzibie zainteresowanej firmy 5 000 zł brutto=netto *

Cena szkolenia indywidualnego w naszym salonie w Poznaniu na ul. Limbowa 1 lub w siedzibie zainteresowanej firmy/osoby 9 000 zł brutto=netto *

Po ukończeniu szkolenia zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

i certyfikat

Zwolnienie ze względu na art. 43, ust. 1, pkt. 29 lit c. ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018 r., poz. 2774 z późn. zm.), art. 69 a, art. 103 ust. 1 i art. 108 ust. 1 pkt 22j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)

Szkolenia kosmetyczne:

Oferta szkolenia

Instytucja szkoleniowa: SNH Magdalena Kaźmierczak-Polowczyk, NIP: 8272188298,

ul. Toruńska 1A, 62-800 Kalisz

Osoba do kontaktu: Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych Izabela Wikaryjczyk

Tel. 887 038 880

Tytuł szkolenia: Stylizacja oprawy oka (henna pudrowa, lifting, laminacja, botox rzęs oraz laminacja brwi) – szkolenie dla branży beauty.

Cel edukacyjny: Usługa pn. Stylizacja oprawy oka (henna pudrowa, lifting, laminacja, botox rzęs oraz laminacja brwi) przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu henny pudrowej oraz wykonania zabiegów z zakresu liftingu, laminacji i botoxu rzęs, a także laminacji brwi.

Program szkolenia:

Moduł 1: HENNA PUDROWA

  1. Wprowadzenie. Przygotowanie miejsca pracy.

  2. Prawidłowy kształt brwi – analiza i sposoby odmierzania.

  3. Formuły tworzenia idealnych i dopasowanych do klientki brwi.

  4. Rodzaje koloryzacji brwi.

  5. Omówienie produktów do wykonywania zabiegu oraz ich nakładanie.

  6. Henna a farbka. Praca z henną pudrową. Paleta kolorów i mieszanki.

  7. Przeciwwskazania oraz zalecenia po zabiegu koloryzacji brwi – pielęgnacja brwi po zabiegu.

  8. Praca z brow pasta.

  9. Sposoby regulacji brwi.

  10. Nauka rysunku brwi – ćwiczenia.

11. Część praktyczna – modelka pokazowa. Wykonanie zabiegu założenia henny pudrowej metodami:

– soft ombre,

– powder ombre,

– insta ombre.

12.Praca na modelkach – ćwiczenie poznanych metod pod okiem instruktora.

Moduł 2: LIFTING, LAMINACJA, BOTOX RZĘS oraz LAMINACJA BRWI

13.Wprowadzenie. Przygotowanie miejsca pracy.

14.Przeciwwskazania i wskazania do zabiegu.

15.  Czym są lifting, botox i laminacja rzęs.

16.  Omówienie akcesoriów potrzebnych do wykonania zabiegu.

17.  Procedura zabiegowa – omówienie wszystkich etapów wykonania zabiegu.

18.  Jak prawidłowo nawijać rzęsy na formę. Ćwiczenie nawijania.

19.  Produkty i narzędzia wykorzystywane podczas liftingu i laminacji rzęs

20.  Pielęgnacja domowa po zabiegu liftingu / laminowania i botoxu rzęs

21.  Szczegółowe omówienie produktów do botoxu oraz laminowania.

22.  Część praktyczna – modelka pokazowa.

23.  Część praktyczna – praca na modelkach.

24.  Omówienie laminacji brwi.

25.  Omówienie modelowania brwi do zabiegu laminacji.

26.  Aplikacja: omówienie wszystkich etapów wykonania zabiegu.

27.  Część praktyczna – modelka pokazowa.

28.  Część praktyczna – praca na modelkach

Efekty uczenia:

W zakresie wiedzy uczestnik będzie:

– posługuje się paletą kolorów i jej mieszankami

– rozróżnia produkty do botoxu oraz laminowania

W zakresie umiejętności uczestnik będzie:

–  tworzy idealne i dopasowane do klienta brwi

– nawija rzęsy na formę

– przeprowadza zabieg laminacji brwi

– wykonuje zabieg botoxu rzęs

– wykonuje zabieg lifting rzęs

– wykonuje zabieg henny pudrowej

W zakresie kompetencji społecznych:

–  promuje wśród klientów nowe zabiegi i kulturę pracy

Liczba godzin szkolenia: 28 (8h – teorii, 20h – praktyki)

Cena szkolenia grupowego (3-4) 3 000 zł brutto=netto *

Cena szkolenia indywidualnego 6 000 zł brutto=netto *

Po ukończeniu szkolenia zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat

Zwolnienie ze względu na art. 43, ust. 1, pkt. 29 lit c. ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018 r., poz. 2774 z późn. zm.), art. 69 a, art. 103 ust. 1 i art. 108 ust. 1 pkt 22j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)