Szkolenia sprzedażowe

1. Przetwarzanie danych sprzedażowych, planowanie sprzedaży – warsztaty z wykorzystaniem MS Excel
Celem szkolenia jest uzupełnienie (lub nabycie) wiedzy na temat organizacji sprzedaży oraz udoskonalenie kompetencji osób odpowiedzialnych za sprzedaż oraz obsługę klienta w swoich firmach.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

2.  Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera. Prowadzenie i planowanie sprzedaży – Warsztaty. Tradycyjne i nowoczesne metody sprzedaży.
Celem szkolenia jest uzupełnienie (lub nabycie) wiedzy na temat organizacji sprzedaży oraz udoskonalenie kompetencji osób odpowiedzialnych za sprzedaż oraz obsługę klienta w swoich firmach.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

3. Pozyskiwanie klientów i organizacja sprzedaży – Trening profesjonalnej sprzedaży
Klienci to najważniejszy kapitał każdej firmy. Aby stale się rozwijać i prawidłowo funkcjonować na rynku, firma musi pozyskiwać nowych klientów, jednocześnie dbając o relacje z dotychczasowymi. Poszukiwanie klientów, to pierwszy etap procesu sprzedaży, w którym kluczowa jest umiejętność nawiązania i budowania relacji z klientami. Rynek stale ewaluuje, zmiany dokonują się też na poziomie organizacji, dlatego tak ważne jest, aby handlowiec nadążał za tak dynamiczną sytuacją na rynku i w firmie, doskonaląc umiejętności pozyskiwania klientów. Celem warsztatów jest zbudowanie konkretnego planu przedsięwzięć dla uzyskania zaplanowanej ilości klientów, a co za tym idzie uzyskanie wzrostu sprzedaży i rozwoju przedsiębiorstwa, w kontekście przewagi konkurencyjnej i zwiększenia udziału w rynku przedsiębiorstw zajmujących się handlem dóbr użytkowych dla klienta indywidualnego.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

4. Prospecting jako skuteczne pozyskiwanie klienta – aktywne szkolenie umiejętności handlowych
Celem edukacyjnym jest przede wszystkim nabycie kompetencji związanych z praktyczną umiejętnością pozyskiwania nowych klientów oraz ich utrzymania jako zadowolonych i lojalnych nabywców towarów lub usług. Uczestnicy po zakończeniu usługi rozwojowej będą posiadali umiejętności dotyczące prowadzenia skutecznej sprzedaży, skutecznych rozmów handlowych i zamykania procesu sprzedaży, a także zapoznają się z zasadami stosowania technik wywierania wpływu społecznego.Po naszym szkoleniu uczestnik potrafić będzie wybrać grupę klientów docelowych i opracować metody skutecznego dotarcia do nich, a następnie przekształcania ich w lojalnych odbiorców produktów. Uczestnicy poznają też przyczyny utraty klientów, znaczenie nowych
klientów w rozwoju sprzedaży, znaczenie obecnych klientów przy pozyskiwaniu nowych.

Szczegóły szkolenia do pobrania:

5. Profesjonalny sprzedawca wraz z obsługą komputera. Nowoczesne techniki sprzedaży i pozyskiwania klienta dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych (warsztat)
Celem szkolenia jest uzupełnienie (lub nabycie) wiedzy na temat organizacji sprzedaży wraz z obsługą komputera oraz udoskonalenie kompetencji sprzedawców i przedstawicieli handlowych
odpowiedzialnych za sprzedaż oraz obsługę klienta w swoich firmach.

Szczegóły szkolenia do pobrania: