Szkolenia marktingowe

Oferta szkoleniowa

Instytucja szkoleniowa: SNH Magdalena Kaźmierczak-Polowczyk, NIP: 8272188298,

ul. Toruńska 1A, 62-800 Kalisz
Osoba do kontaktu: Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych Izabela Wikaryjczyk

Tel. 887 038 880

Tytuł szkolenia: Marketing w małej firmie. Jak stworzyć strategię marketingową i odnieść sukces – szkolenie dla pracowników sprzedaży oraz obsługi klienta.


Cel edukacyjny: Usługa pn. Marketing w małej firmie. Jak stworzyć strategię marketingową i odnieść sukces – szkolenie dla pracowników sprzedaży oraz obsługi klienta przygotowuje do samodzielnego promowania i reklamowania swojej marki w social mediach. Przygotowuje również do samodzielnego określenia poziomu cen (ustalenia odpowiedniej strategii cenowej) oraz wzmocnienia pozycji istniejącego produktu.

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Współczesny marketing

 2. Od Marketingu 3.0 do marketingu 4.0

 3. Główne trendy kształtujące marketing

 4. Zmiana układu sił – władza w rękach klientów.

 5. Paradoksy marketingu

 6. Wpływ subkultury cyfrowej

 7. Strategia i narzędzia marketingu internetowego

 8. Narzędzia komunikacji w internecie

Dzień 2

 1. Komunikacja reklamowa

 2. Wdrażanie strategii marketingu internetowego

 3. Archetyp marki

 4. Storyteling

 5. Psychologia wyboru i jak ją wykorzystać.

 6. Psychologiczne czynniki kształtujące sprzedaż

 7. Działania z użyciem czynników wpływu społecznego

 8. Tworzenie materiałów audio i video na potrzeby marketingu

Dzień 3

 1. Promocja

 2. Definicja promocji.

 3. Cele, funkcje, rodzaje promocji

 4. Tworzenie wyróżniającej się marki

 5. Budowanie trwałej wartości marki .

 6. Opowieść twojej marki

 7. Oznakowanie tożsamości

Dzień 4

 1. Marketing w małej firmie

 2. Wzmacnianie istniejącego produktu

 3. Wprowadzanie nowych, odnoszących sukcesy produktów

 4. Ustalanie odpowiedniej strategii cenowej

 5. Szanse i przeszkody stojące przed strategią cenową

 6. Tworzenie lub zmiana cennika

 7. Jak się wybić w świecie Socjal mediów, wizerunek w mediach

 8. Socjal media bez tajemnic?

Efekty uczenia:

Wiedza:

Rozróżnia „retro marketing” od marketingu współczesnego.

Rozróżnia fazy rozwoju marketingu

Charakteryzuje cele, funkcje i rodzaje promocji

Rozumie role i znaczenie marketingu internetowego

Umiejętności:

Stosuje najnowsze trendy marketingu

Ustala odpowiednią strategię cenową

Tworzy wyróżniającą się markę

Opowiada opowieść swojej marki

Tworzy założenia kampanii marketingowej

Dobiera i stosuje narzędzia marketingu internetowego

Wykonuje wysokiej jakości materiały

Kompetencje społeczne:

buduje trwałe relacje z klientami

dba o dobry wizerunek firmy w social mediach

Liczba godzin szkolenia: 36 (26h – teorii, 10h – praktyki)

Cena szkolenia grupowego (3-4) 5 000 zł brutto=netto *

Cena szkolenia indywidualnego 6 500 zł brutto=netto *

Po ukończeniu szkolenia zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat


Zwolnienie ze względu na art. 43, ust. 1, pkt. 29 lit c. ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018 r., poz. 2774 z późn. zm.), art. 69 a, art. 103 ust. 1 i art. 108 ust. 1 pkt 22j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.

Oferta szkoleniowa

Instytucja szkoleniowa: SNH Magdalena Kaźmierczak-Polowczyk, NIP: 8272188298,
ul. Toruńska 1A, 62-800 Kalisz

Osoba do kontaktu: Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych Izabela Wikaryjczyk

Tel. 887 038 880

Tytuł szkolenia: Promocja usług i produktów, czyli jak wykorzystać synergię identyfikacji z firmą i marketing bezpośredni – szkolenie dla aktualnych i przyszłych pracowników obsługi klienta.

Cel edukacyjny: Usługa pn. „Promocja usług i produktów, czyli jak wykorzystać synergię identyfikacji z firmą i marketing bezpośredni – szkolenie dla aktualnych i przyszłych pracowników obsługi klienta.” przygotowuje do samodzielnego promowania i reklamowania swoich produktów i usług w kontakcie bezpośrednim z
klientem.

Program szkolenia:

 Promocja
1. Główne trendy kształtujące marketing
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
2. Definicja promocji.
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
3. Cele, funkcje, rodzaje promocji
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
4. Tworzenie wyróżniającej się marki
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
5. Budowanie trwałej wartości marki
Ćwiczenie utrwalające
Reklama
1. Język sprzedaży i reklamy
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
2. Archetyp marki
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
3. Storytelling opowieść twojej marki, produktu, usługi
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
4. Psychologia wyboru i jak ją wykorzystać.
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
Networking
1. Moc networkingu i budowanie sieci kontaktów.
Ćwiczenie utrwalające
2. Autoprezentacja -pierwsze wrażenie
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
3. Komunikacja -werbalna i niewerbalna
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
4. Elewator pitch- konstruowanie szybkiej oferty
Ćwiczenie utrwalające
 Zaangażowanie w działanie
1. Identyfikację pracowników z firmą w teorii i w praktyce
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
3. Łączność ze światem negocjacje w epoce współpracy
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
4. Kształtowanie relacji w marketingu bezpośrednim
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
5. Badanie potrzeb
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne 6. Techniki prezentacji
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
7.
Obiekcje
Ćwiczenie utrwalające
Ćwiczenie diagnostyczne
8. Reklamacje i pretensje
Ćwiczenie utrwalające

Efekty uczenia:

W zakresie wiedzy:
– charakteryzuje czynniki kształtujące sprzedaż w odniesieniu do działań marketingowych
– definiuje pojęcia marketingu, promocji i reklamy
– charakteryzuje cele, funkcje i rodzaje promocji
– rozróżnia sposoby komunikacji
W zakresie umiejętności:
– stosuje zasady autoprezentacji i marketingu bezpośredniego
– ustala działania z użyciem czynników wpływu społecznego
– tworzy relacje w marketingu bezpośrednim
– opowiada o swojej organizacji, produktach i usługach wykorzystując storytelling
W zakresie kompetencji społecznych:
– buduje trwałe relacje z klientami
– identyfikuje się ze swoim przedsiębiorstwem
– dba o dobry wizerunek w kontakcie bezpośrednim

Liczba godzin szkolenia: 32 (22h – teorii, 10h – praktyki)

Cena szkolenia grupowego (3-4) 5 000 zł brutto=netto *

Cena szkolenia indywidualnego 6 500 zł brutto=netto *

Po ukończeniu szkolenia zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i certyfikat

Zwolnienie ze względu na art. 43, ust. 1, pkt. 29 lit c. ustawy z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018 r., poz. 2774 z późn. zm.), art. 69 a, art. 103 ust. 1 i art. 108 ust. 1 pkt 22j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)